Vita vilda blommor

Vad är nordiskt snus?

Snus är en traditionell nordisk tobaksprodukt som består av en fuktig tobaksblandning som läggs under läppen i form av en prilla. Från prillan frigörs nikotin ut i saliven som tas upp av kroppens slemhinnor.

Lös snus i mängder

Nordiskt snus är inte torrt som snus

Det snus som dagens svenskar föredrar att snusa och kanske främst känner till är ett så kallat våtsnus. Det består till cirka 50 procent av vatten till skillnad från det traditionella torra snuset som man andas upp i näsan, även kallat luktsnus eller snuff.

De två vanligaste typerna av snus i Sverige och Norden är portionssnus och lössnus. I en dosa portionssnus kommer snuset färdigförpackat i små påsar som liknar tepåsar – snusportioner, eller så kallade prillor. Portionssnus är alltså precis som det låter ett färdigportionerat snus klart för användning. Om snuset kommer i torra påsar kallas det för vitt (eller white), medan bruna portioner innebär att påsarna är fuktiga och snusblandningen därför syns igenom. Det behöver inte innebära att vita eller bruna portionssnus skiljer sig innehållsmässigt, utan är framförallt en fråga om hur portionerna tillverkas och i viss mån snusupplevelsen.
Alternativet till portionssnus är lössnus, som formas till portioner av snusaren själv. Lössnus kräver därför mer övning innan det bemästras helt och hållet – att baka en prilla är nämligen inte alltid så enkelt. Att dessutom kunna baka prillan med en hand och bibehållen värdighet är en konst. Fördelen med lössnus är att du kan baka din prilla till exakt den storlek du föredrar.

Lössnus har funnits i flera hundra år. Men sedan portionssnuset lanserades i början av 70-talet står det för större delen av den svenska snuskonsumtionen.
LD logo i bandet på fabriken i Vårgårda Kvarn

Svenskt snushantverk

Trots få ingredienser är vår snustillverkning ett riktigt hantverk. I vår fabrik Vårgårda Kvarn plockar vi med oss känslan av det svenska arvet in i snustillverkningen. Men det har tagit år av envetna försök att hitta det bästa sättet att få till de snus som ligger i din dosa idag.

LD logo i bandet på fabriken i Vårgårda Kvarn

Det nordiska snusets historia

Det nordiska tobaksarvet har funnits med oss i hundratals år. Ordet ”snus” har funnits i det svenska språket sedan slutet av 1600-talet, men vet du vad det kommer ifrån? Man tror att ordet härstammar från den lågtyska formen av ordet ”schnauze” som betyder nos, eftersom man förr tog snuset i näsan. Under 1700-talet och början av 1800-talet odlades mycket tobak för snustillverkning i Sverige, och ett fåtal större tobaksodlingar förekom faktiskt ända fram till år 2000.

Dagens snus, det våta snuset, uppfanns på 1800-talet. Det kallades i början för läppsnus för att skilja det från luktsnuset som var vanligt på den tiden. När läppsnuset kom var det betydligt billigare än den då populära tuggtobaken, och fick därför snabb spridning.
Allra mest snusade svenskarna i början av 1900-talet. 1919 såldes 7 000 ton snus i Sverige, det vill säga 1,2 kilo per svensk, vilket är en toppnotering så långt i historien. Försäljningen avtog därefter när folk upptäckte tjusningen med att röka cigarr, som därefter ersattes av ökande cigarettrökning under andra världskriget. Inte förrän i slutet av 1960-talet kom snuset tillbaka på bred front, kanske som en följd av larmrapporter om rökningens skadeverkningar. Snusförsäljningen ökade också tydligt när rökförbudet på restauranger infördes i juni 2005.

LD dosa på ett tobaksblad

Snusdosan genom tiderna

Så länge det har funnits snus har det också funnits snusdosor. I äldre tider kunde snusdosor tillverkas av porslin, trä, näver, silver eller till och med guld – fint som snus! Under många år gjordes sedan snusdosor av pressat papper och ibland stålplåt. Nuförtiden ligger guldet istället inuti dosan, som oftast är tillverkad av robust plast. Men snusdosor utvecklas hela tiden och blir alltmer användarvänliga och ändamålsenliga. På Nordic Snus har vi bland annat patent på uppfinningen av en lock-i-locket-lösning som möjliggör smidig förvaring av använda snuspåsar.

Något som inte har förändrats särskilt mycket är dosornas storlek. Väldigt många snusare menar att den klassiskt cirkelformade snusdosan passar perfekt i jeansfickan – det ändrar sig inte i första taget.

EU flagga

Lagstiftning gällande snus i Sverige och internationellt

I Sverige räknas snus som livsmedel och regleras därför av Livsmedelsverket. Det ställer hårda krav på hygien, innehållsförteckning och gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen. Det här är en garanti för konsumenternas hälsa och trygghet. Eftersom snus är en tobaksprodukt omfattas det även av Tobakslagen. Där regleras bland annat snusdosors utseende och vilka hälsovarningar som ska tryckas på dosorna.

EU har länge haft ett snusförbud – det är bara Sverige som har ett undantag, eftersom det var ett av kraven vid vårt inträde i EU år 1994. EU:s så kallade Tobaksdirektiv förbjuder försäljning av tobak för oralt bruk som inte röks eller tuggas, vilket kanske kan låta lite godtyckligt och inte precis snusförnuftigt.

Den danska snusmarknaden ser lite annorlunda ut jämfört med den svenska. I Danmark är tuggsnus den enda typen av snus som snusas. Tuggsnuset är en variant av portionssnus med ett påsmaterial som håller för att tuggas.

I grannlandet Norge har snusmarknaden snabbt utvecklats med allt fler varumärken och snuskonsumenter. Samtidigt inför norrmännen nu ytterligare hård reglering och ett så kallat varumärkesförbud på snusdosor – ett förbud mot att visa varumärken på snusdosorna.

I Nordamerika finns en växande marknad för snus och det går att köpa snus i de flesta amerikanska delstater. Ursprungligen kom snuset till Amerika med svenska invandrare. De svenska amerikafararna upplevde snusbristen ”over there” som ett stort problem, och det dröjde därför inte länge innan tillverkningen var igång på andra sidan Atlanten.

Snusliknande produkter förekommer även i Nordafrika och Indien. Sist men inte minst producerar Nordic Snus en ny variant av snus som levereras till Japan – Zero Style Snus (där ”Zero Style” står för att det är en rökfri tobaksprodukt).
18-års gräns på snus

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne

Är du över 18 år?

Den här sidan innehåller information om tobak- och nikotininnehållande produkter avsedda för personer över 18 år. För besök och inköp måste du vara 18 år eller äldre.

Genom att klicka på “acceptera alla cookies” samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning.