Vad är snus?

Snus är en fuktig tobaksblandning som man lägger under läppen (en prilla), varpå nikotin frigörs i saliven och tas upp i kroppen via slemhinnorna. Snus är en traditionell svensk tobaksprodukt, men snus används även i till exempel Norge, Danmark och USA.

Är inte torrt som snus

Det snus som dagens svenskar föredrar är ett så kallat våtsnus som består av ungefär 50 % vatten. Det skiljer sig därför från det traditionella torra snuset, som man andas upp i näsan och som även kallas för luktsnus, eller snuff.

Övergripande finns det två vanliga typer av snus i Sverige; portionssnus och lössnus. I en dosa portionssnus kommer snuset färdigförpackat i små påsar som liknar tepåsar – snusportioner, eller så kallade prillor. Portionssnus är alltså precis som det låter ett färdigportionerat snus klart för användning. Om snuset kommer i torra påsar kallas det för vitt (eller white), medan bruna portioner innebär att påsarna är fuktiga och snusblandningen därför syns igenom. Det behöver inte innebära att vitt och brunt snus skiljer sig innehållsmässigt, utan är framförallt en fråga om hur portionerna tillverkas och i viss mån snusupplevelsen.

Alternativet till portionssnus är lössnus, som formas till portioner av snusaren själv. Lössnus kräver därför mer övning innan det bemästras helt och hållet – att baka en prilla är nämligen inte alltid så enkelt. Att dessutom kunna baka prillan med en hand och bibehållen värdighet är en konst. Fördelen med lössnus är att du kan baka din prilla till exakt den storlek du föredrar.

Lössnus har funnits i flera hundra år. Men sedan portionssnuset lanserades i början av 70-talet står det för större delen av den svenska snuskonsumtionen.

Bygger på modern kunskap

Grundreceptet för snusblandningar har alltid varit relativt enkelt. Normalt sett ingår bara fyra huvudingredienser: tobak, vatten, salt och aromämnen. Snusrecepten idag liknar de som användes för hundra år sedan, men har förfinats i takt med utveckling och moderna metoder.

Till exempel ingick det tidigare i tillverkningsprocessen att snuset skulle fermenteras (påminner om jäsning), ibland så länge som sex månader. Det här steget i tillverkningen har ersatts med värmebehandling och pastörisering, vilket är en säkrare metod som ger minimala halter av de skadliga nitrosaminerna.

Snusets historia

Ordet ”snus” är känt i svenska språket sedan slutet av 1600-talet. Man tror att ordet kommer från den lågtyska formen av ordet ”schnauze”, som betyder nos (ursprungligen tog man ju snuset i näsan). I Sverige odlades det mycket tobak för snustillverkning under 1700-talet och i början av 1800-talet, men ett fåtal större tobaksodlingar förekom faktiskt ända fram till år 2000.

Dagens snus, det våta snuset, uppfanns på 1800-talet. Det kallades i början för läppsnus för att skilja det från luktsnuset som var vanligt på den tiden. När läppsnuset kom var det betydligt billigare än den då populära tuggtobaken, och fick därför snabb spridning.

Allra mest snusade svenskarna i början av 1900-talet. 1919 såldes 7 000 ton snus i Sverige, det vill säga 1,2 kilo per svensk, vilket är en toppnotering så långt i historien. Försäljningen avtog därefter när folk upptäckte tjusningen med att röka cigarr, som därefter ersattes av ökande cigarettrökning under andra världskriget. Inte förrän i slutet av 1960-talet kom snuset tillbaka på bred front, kanske som en följd av larmrapporter om rökningens skadeverkningar. Snusförsäljningen ökade också tydligt när rökförbudet på restauranger infördes i juni 2005.

Nya tider, nya dosor

Så länge det har funnits snus har det också funnits snusdosor. I äldre tider kunde snusdosor tillverkas av porslin, trä, näver, silver eller till och med guld – fint som snus!

Under många år gjordes sedan snusdosor av pressat papper och ibland stålplåt. Nuförtiden ligger guldet istället inuti dosan, som oftast är tillverkad av robust plast. Men snusdosor utvecklas hela tiden och blir alltmer användarvänliga och ändamålsenliga. På Nordic Snus har vi bland annat patent på uppfinningen av en lock-i-locket-lösning som möjliggör smidig förvaring av använda snuspåsar.

Något som inte har förändrats särskilt mycket är dosornas storlek. Väldigt många snusare menar att den klassiskt cirkelformade snusdosan passar perfekt i jeansfickan – det ändrar sig inte i första taget.

Lagstiftning om snus i Sverige och internationellt

I Sverige räknas snus som livsmedel och regleras därför av Livsmedelsverket. Det ställer hårda krav på hygien, innehållsförteckning och gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen. Det här är en garanti för konsumenternas hälsa och trygghet. Eftersom snus är en tobaksprodukt omfattas det även av Tobakslagen. Där regleras bland annat snusdosors utseende och vilka hälsovarningar som ska tryckas på dosorna.

EU har länge haft ett snusförbud – det är bara Sverige som har ett undantag, eftersom det var ett av kraven vid vårt inträde i EU år 1994. EU:s så kallade Tobaksdirektiv förbjuder försäljning av tobak för oralt bruk som inte röks eller tuggas, vilket kanske kan låta lite godtyckligt och inte precis snusförnuftigt.

Den danska snusmarknaden ser lite annorlunda ut jämfört med den svenska. I Danmark är tuggsnus den enda typen av snus som snusas. Tuggsnuset är en variant av portionssnus med ett påsmaterial som håller för att tuggas.

I grannlandet Norge har snusmarknaden snabbt utvecklats med allt fler varumärken och snuskonsumenter. Samtidigt inför norrmännen nu ytterligare hård reglering och ett så kallat varumärkesförbud på snusdosor – ett förbud mot att visa varumärken på snusdosorna.

I Nordamerika finns en växande marknad för snus och det går att köpa snus i de flesta amerikanska delstater. Ursprungligen kom snuset till Amerika med svenska invandrare. De svenska amerikafararna upplevde snusbristen ”over there” som ett stort problem, och det dröjde därför inte länge innan tillverkningen var igång på andra sidan Atlanten.

Snusliknande produkter förekommer även i Nordafrika och Indien. Sist men inte minst producerar Nordic Snus en ny variant av snus som levereras till Japan – Zero Style Snus (där ”Zero Style” står för att det är en rökfri tobaksprodukt).

Råvaror till snus

På Nordic Snus ser vi till att våra produkter alltid håller högsta kvalitet. Resan börjar redan när vi väljer vår tobak, långt innan det färdiga snuset till slut hamnar i den lilla portionspåsen i en av våra snusdosor. För att nå våra högt satta krav färdas vi runt hela jorden i jakt på rätt råvaror.

Samtliga tobaksprodukter producerade av Nordic Snus är kontrollerade enligt vår standard Swedish Quality Snus.

Snusfabriken

Vårgårda kvarn

I vår snusfabrik Vårgårda Kvarn upprätthåller vi det stolta svenska tobaksarvet. Inuti de anrika kvarnbyggnaderna produceras idag traditionellt svenskt snus under varumärket LD.

Läs mer om snusfabriken