Rosa moln på himmelen

Hållbar snustillverkning

Nordic Snus är en del av JTI, en av världens största tobaksproducenter. JTI:s globala råvarunätverk garanterar att alla odlingar som levererar tobak till oss jobbar på ett hållbart sätt, med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Här beskriver vi ett antal av de initiativ som görs för att säkerställa hållbar tobaksodling och snusproduktion.

Träd i solen
Träd i solen

Långsiktigt åtagande

Hållbar plantering av träd

Trä är en viktig komponent i tobakens torkningsprocess. För att säkerställa en långsiktig utveckling som inte bidrar till trädskövling, gör JTI lokala insatser tillsammans med tobaksodlare för att öka kunskapen om hur miljön påverkas och hur miljöpåverkan kan minimeras. Dessutom planterar JTI hela tiden nya träd, för att säkra tillgång till hållbart virke vid tobaksodlingarna. Bara under 2016 hjälpte JTI till att plantera hela 4,3 miljoner träd i de länder som odlar tobak, och det arbetet fortsätter.

För att minska tobaksodlingars miljöpåverkan har JTI även utvecklat en typ av byggnad som kallas ”levande lagård”. Genom att långsiktigt planera trädodlingar kan träd användas när nya byggnader för torkning av tobak ska konstrueras. Tre-fyra år efter att träden har planterats byggs lagården med träden som bärande delar av konstruktionen. Målet är att alla odlingar ska ha åtminstone en aktiv levande lagård som används vid torkning av tobaken senast år 2020.

Barn i ett skolrum i Afrika

Ett unikt samarbete med FN

Effektiva insatser mot barnarbete

Barnarbete är tyvärr fortfarande ett vanligt problem i fattiga länder med mycket odling av råvaror. Barn som saknar möjlighet att gå i skolan och som istället arbetar på familjens gård. I ett unikt samarbete med FN:s Arbetsgivarorganisation (ILO) är JTI, och därigenom Nordic Snus, delaktiga i ARISE – ett projekt som syftar till att stoppa barnarbete. Tack vare ARISE tas i genomsnitt 26 barn ur arbete världen över, varje dag. Projektet möjliggör även transport till och från skolor, tillhandahåller nytt skolmaterial till elever och delar ut lokala stipendier. Dessutom genomförs utbildningsinsatser för hela byar och samhällen – för att tydliggöra vikten av utbildning och för att barn ska få större möjlighet till skolgång i framtiden.

Läs mer

Barn i ett skolrum i Afrika
Porlande vatten i Säveån Vårgårda

Grön energi

Från levande vatten

Intill Säveån, norr om Göteborg, hittas vår anrika fabrik Vårgårda Kvarn. Kvarnen som byggdes för nästan 600 år sedan har genom åren huserat olika verksamheter, innan det 2000 byggdes om till den snusfabrik som idag tillverkar vårt svenska kvalitetssnus. Vårgårda Kvarns toppmoderna teknik för snusproduktion drivs idag till stor del av Säveåns vatten som rinner längs med byggnaden. Om inte elen från vårt egna vattenkraftverk räcker till köper vi in övrig el från andra vattenkraftverk. Ångan som används i tillverkningsprocessen för att värma upp snusblandningen kommer också från en förnyelsebar energikälla. Det är den närliggande ångfabriken som tillverkar ångan från ren träflis. Tack vare vattnet i Säveån och miljösmarta energileverantörer kan Vårgårda Kvarn därför hålla produktionens miljöpåverkan till ett minimum.
18-års gräns på snus

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne

Är du över 18 år?

Den här sidan innehåller information om tobak- och nikotininnehållande produkter avsedda för personer över 18 år. För besök och inköp måste du vara 18 år eller äldre.

Genom att klicka på “acceptera alla cookies” samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning.