INTEGRITETSPOLICY NORDIC SNUS AB

Inledning

Nordic Snus AB ("Nordic Snus", "vi", "oss"), som personuppgiftsansvarig, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har samt hur du kan göra dessa gällande.

Policyn gäller för dig som:

                kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida;

                registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller deltar i våra marknadsföringsaktiviteter, t.ex. tävlingar och evenemang som anordnas av oss; eller

                besöker Nordic Snus hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

Du som tar kontakt med oss via kontaktformuläret

När du tar kontakt med oss behandlar vi t.ex. ditt namn, e-postadress och annan information du lämnar till oss i fritextfältet. Dina personuppgifter behandlas för ändamålet att vi ska kunna svara på och administrera ditt ärende som du som behöver hjälp med, t.ex. produktfrågor, reklamation och övriga frågor.

Du som registrerar dig för nyhetsbrev eller deltar i marknadsföringsaktiviteter

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, preferenser, önskemål och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

                För att skicka vårt nyhetsbrev.

                För att genomföra marknadsföringsaktiviteten.

                För att informera om marknadsföringsaktiviteter.

                För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföringsaktiviteter som t.ex. tävlingar och andra evenemang.

                För övriga marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via e-post.

Du kan välja bort ytterligare utskick från Nordic Snus via en länk i varje utskick som görs via e-post eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Du som besöker Nordic Snus hemsida

Nordic Snus använder cookies på sin hemsida med ändamål att förbättra hemsidans funktionalitet och bidra till bättre service. Genom att besöka vår hemsida kan vi komma att behandla dina personuppgifter med hjälp av cookies. För mer information kring vår personuppgiftsbehandling rörande cookies, se avsnittet "Cookiepolicy" nedan.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss i samband med vår behandling:

                Rätt till tillgång (registerutdrag) – rätten att få bekräftelse på och information om vår personuppgiftsbehandling av dina personuppgifter;

                Rätt till rättelse – rätten att få felaktiga personuppgifter rättade;

                Rätt till radering – rätten att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen;

                Rätt till invändning – rätten att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring;

                Rätt till begränsad behandling – rätten att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig personuppgifternas riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Nordic Snus tillgång till uppgifterna begränsad; samt

                Rätt till dataportabilitet – rätten att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att Nordic Snus behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna, och förutsättningarna för att utöva dem, kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Laglig grund och gallring

Nordic Snus behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, enligt vad som beskrivs i denna policy. Dina personuppgifter kan även behandlas om vi är skyldiga at göra så enligt lag. Om Nordic Snus skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer och rutiner för gallring.

Säkerhet till skydd för dina personuppgifter

Nordic Snus värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utlämnande av personuppgifter

Nordic Snus kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att behandla personuppgifter för Nordic Snus räkning, t.ex. för att tillhandahålla hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Nordic Snus samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som behandlar personuppgifter för Nordic Snus räkning undertecknar alltid avtal med Nordic Snus för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Nordic Snus kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Nordic Snus behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om Nordic Snus personuppgiftsbehandling, är du välkommen att kontakta Nordic Snus via e-post eller via post:

Nordic Snus AB, org. nr 556576-4874

Karlslund 1, 447 91 Vårgårda

E-post: Konsumentkontakt@jti.com

Cookiepolicy

Vi använder cookies på Nordic Snus webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade ”session-cookies”) eller lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan. 

1. Nödvändiga cookies och funktionscookies

1.1 Ändamål och insamlade uppgifter

Dessa cookies används i huvudsak för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats och är nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen, tekniskt och visuellt, fungerar som avsett. Dessa cookies hjälper oss även att analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet. De personuppgifter som samlas in är t.ex. IP-adress och uppgifter om användares rörelsemönster och gjorda val.

1.2 Cookies

Google Analytics (förstapartscookie) används för att analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.  Denna cookie är en permanent cookies som lagras i tre månader.

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

Senast uppdaterad: 17e December 2019