Swedish Quality Snus

Samtliga produkter producerade av Nordic Snus är kontrollerade enligt vår standard Swedish Quality Snus. Tester och analyser genomförs löpande för att säkerställa att ingredienser, hygien och generell produktionskvalitet möter våra krav.

Swedish Quality Snus - premiumstandarden

Den standard som är satt av Swedish Quality Snus möter relevanta regelverk som är uppställda av Livsmedelsverket avseende oönskade ämnen och tillåtna livsmedelstillsatser i snus.

Kvalitetscertifiering och miljöcertifiering

Nordic Snus är kvalitetscertifierat enligt ISO9001 och följer HACCP-rutinen för att säkra livsmedelsproduktionen mot konsumtionsrisker. Produktionen är också miljöcertifierad enligt ISO14001 och OHSAS 18001.

Regelefterföljning avseende produktreglering

I och med Swedish Quality Snus uppfyller Nordic Snus tobakslagens och livsmedelslagens krav på snus. Samtliga Nordic Snus produkter genomgår med jämna mellanrum noggranna kontroller för att säkerställa att produkterna lever upp till relevanta lagar och regler.

Livsmedelstillsatser är tillåtna i tillverkningsprocessen enligt svensk lag. En lista på tillåtna tillsatser återfinns på livsmedelsverkets hemsida.

Så blandar vi snus

Snus innehåller i grunden bara fyra huvudingredienser: Tobak, vatten, salt och aromämnen som varieras från snussort till snussort. Det här i grunden enkla receptet har hållit sig i sekler, med några små förändringar.

Hållbar snustillverkning

Nordic Snus är en del av JTI, en av världens största tobaksproducenter. Vårt globala råvarunätverk garanterar att alla odlingar som levererar tobak till oss jobbar på ett hållbart sätt.